Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit drie leden:

  1. De heer R. Bringsken (voorzitter)
  2. De heer L.W.I. Pijpker (penningmeester)
  3. De heer E.E. Osinga (secretaris)

Alle bestuursleden voeren hun taak uit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, in welke vorm dan ook.